Wettelijke kennisgeving

Fitmart GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Straße 8
25337 Elmshorn

Contact:
Tel: +49 (0) 4121 830 3100
Telefax: +49 (0) 4121 830 3109
E-Mail: help@esn.com

Contact voor dealers:
E-Mail: retail@esn.com
Telefax: +49 (0) 4121 830 3107

Registergerecht: Amtsgericht Pinneberg
Registernummer: HRA 6610 PI

Fitmart GmbH & Co. KG wordt vertegenwoordigd door de persoonlijk aansprakelijke vennoot: The Quality Group GmbH, griffie: kantongerecht Pinneberg, HRB 15629 PI. Deze wordt op zijn beurt vertegenwoordigd door de directeuren: René Büssow en André Rose

Belastingnummer: 31/286/07551
btw-identificatienummer overeenkomstig § 27 a van de Duitse wet op de omzetbelasting: DE281774068

Verantwoordelijke persoon in de zin van § 55 lid 2 RStV: Timo Meyer, adres zoals hierboven vermeld

Kantooruren:
maandag tot vrijdag: 08.00 u tot 16.00 u

Wij zijn een geregistreerd lid:

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetgeving volgens § 7 (1) van de Duitse Telemedia Wet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van de wet bekend is geworden. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Indien wij kennis krijgen van schendingen van de wet, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De door de sitebeheerders op deze pagina's gecreëerde inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Duplicatie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant werd gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Disclaimer

De exploitant stelt alles in het werk wat redelijkerwijs mogelijk is om correcte en volledige informatie op deze website te verstrekken. De exploitant aanvaardt echter geen aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze website verstrekte informatie, tenzij het gaat om wettelijk verplichte informatie of contractuele teksten (bijv. impressum, verklaring gegevensbescherming, algemene voorwaarden, annuleringsvoorwaarden, productgegevens). Dit geldt ook voor alle links waarnaar deze website direct of indirect verwijst. De exploitant is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een pagina die via een dergelijke link wordt bereikt. De exploitant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de verstrekte informatie.

Alle producten worden op eigen risico genomen en gebruikt. Geen van de genoemde producten is bedoeld voor de behandeling van een bestaande ziekte of voor therapie. Er wordt geen medische informatie gegeven. Raadpleeg uw arts voordat u een product gebruikt. Als bijwerkingen van welke aard dan ook optreden, staak dan het gebruik en licht uw arts in. De informatie over elk artikel is afkomstig van de fabrikant of het etiket van de verpakking. Volg de bijsluiter en overschrijd de aangegeven dosis niet. Houd de producten buiten het bereik van kinderen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan de gezondheid van welke aard dan ook. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onjuiste informatie of wijzigingen in ingrediënten. Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een evenwichtige voeding. De consumptieaanbevelingen moeten in acht worden genomen.

Geschillenbeslechting

De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting. Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Taal van de overeenkomst

De taal van de overeenkomst is Duits en Engels.