Privacybeleid

Wij nemen gegevensbescherming serieus

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens. Daarom verwerken wij persoonsgegevens uitsluitend als dat voor het gebruik van onze diensten zinvol en economisch relevant is. In ieder geval houden wij ons aan de voorschriften van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG). Hieronder krijgt u informatie over welke gegevens in welke vorm en door wie worden verwerkt als u onze shop op www.esn.com bezoekt.

Inhoudsopgave

 1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en tot wie kunt u zich wenden?
 2. Persoonsgegevens
 3. Bezoek aan onze website
  1. Algemeen gebruik
   1. Automatisch opgeslagen gegevens (serverlogbestanden)
   2. Cookies, tracking pixels en tools
   3. Social plugins van Facebook, Printerest, Instagram en YouTube
   4. Consent Management
  2. Online optreden en optimalisatie van de dienstverlening
  3. Tools en diensten voor de analyse, statistische verzameling en voor marketing
  4. Contactformulier
  5. klantenrekening; debiteurenrekening
  6. Winkel en e-commerce
   1. Aankoop van goederen
  7. Direct marketing
   1. Klanteninformatie
   2. Newsletter
   3. Dienstverleners
   4. Analyse
  8. Beoordelingsaanvragen
  9. Economische analyses en marktonderzoek
  10. Betalingsdienstaanbieder
  11. Transportdienstaanbieder
  12. Veiligheid
  13. Gegevensuitwisseling binnen de groep
 4. Online presentie op social media
 5. Rechten van betrokkenen
 6. Wijzigingen van deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en tot wie kunt u zich wenden?

Verantwoordelijk is

Fitmart GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Straße 8
25337 Elmshorn
Telefoon: +49 (0)4121 830 31 00
E-mail: datenschutz@tqgg.de

De bedrijfsfunctionaris gegevensbescherming is

Nico Becker
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
E-mail: anfragen@projekt29.de
Tel.: +49 (0)941 298 69 30

2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoon waardoor u identificeerbaar bent. Daartoe behoren bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw e-mailadres, locatiegegevens, betalingsgegevens en veel andere gegevens. In beginsel hoeft u geen persoonsgegevens prijs te geven om onze website te kunnen bezoeken. In sommige gevallen hebben wie die echter nodig om u de gewenste diensten op onze website te kunnen aanbieden. Als u gebruik maakt van een van onze diensten waarbij dit vereist is, verzamelen wij in beginsel uitsluitend de gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn en ook dat niet zonder uw toestemming.

3. Bezoek aan onze website

3.1 Algemeen gebruik

Als u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard de IP van uw internet service provider, de website van waaraf u ons bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt en de datum en de duur van uw bezoek op. De verwerking van deze informatie is voor de technische overdracht van de websites, het comfortabele gebruik van onze diensten en de veilige werking van de server absoluut noodzakelijk. Ons gerechtvaardigde belang resulteert uit art. 6, lid 1, onder f) AVG.

Een directe terugkoppeling naar uw identiteit is aan de hand van de informatie niet mogelijk en zal door ons ook niet worden gemaakt. De informatie wordt opgeslagen en na het bereiken van de bovengenoemde doelen automatisch gewist. De algemene termijnen voor het wissen volgen het criterium van de noodzakelijkheid.

3.1.1 Automatisch opgeslagen gegevens (serverlogbestanden)

De provider van de websites verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dat zijn:

 • datum en tijd van de opvraging
 • naam van het opgevraagde bestand
 • pagina van waaraf het bestand werd opgevraagd
 • toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, etc.)
 • gebruikte webbrowser en gebruikt besturingssysteem
 • volledig IP-adres van de opvragende computer
 • overgedragen datavolume

Het samenvoegen van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats. De verwerking vindt plaats conform art. 6 lid 1, onder f AVG op basis van ons gerechtvaardigde belang aan de verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Om redenen van de technische veiligheid, met name voor het afweren van aanvalspogingen op onze webserver, worden deze gegevens door ons kortstondig opgeslagen. Een terugkoppeling naar individuele personen is voor ons aan de hand van deze gegevens niet mogelijk. Na uiterlijk zeven dagen worden de gegevens door verkorting van het IP-adres op domeinniveau geanonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is, een link met een individuele gebruiker te leggen. In geanonimiseerde vorm worden de gegevens daarnaast voor statistische doeleinden verwerkt; een vergelijking met andere gegevensbestanden of het doorgeven aan derden, ook in uittreksel, vindt niet plaats.

3.1. 2 Cookies, tracking pixels en tools

Als u onze websites bezoekt, slaan we mogelijkerwijze informatie op uw computer in de vorm van cookies op. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een eenduidige identificatie van de cookie. Deze bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers aan de concrete internetbrowser kunnen worden toegewezen waarin de cookie werd opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om de bezochte websites en servers, de individuele browser van de betrokken persoon van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten, te onderscheiden. Een bepaalde internetbrowser kan via de eenduidige cookie-ID herkend en geïdentificeerd worden. Een overzicht van de door ons gebruikte cookies vindt u hier.

Door het gebruik van sessiecookies kan de verantwoordelijke de gebruikers van deze website een gebruiksvriendelijke service ter beschikking stellen, die zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk zou zijn. Zonder toestemming gebruiken we uitsluitend technisch noodzakelijke cookies op de wettelijke basis van de gerechtvaardigde belangen conform art. 6, lid 1, onder f AVG.

Persoonlijke cookies ter verbetering van onze website of voor marketing-/ reclamedoeleinden gebruiken we uitsluitend met uw toestemming. Bij uw eerste bezoek kunt u vrijwillig via de weergegeven cookiebanner met de tracking of de analyse akkoord gaan. Evt. worden uw gegevens aan partners of derde-aanbieders doorgegeven. Alleen als u daarmee expliciet akkoord gaat, worden deze cookies opgeslagen, de wettelijke basis is dan uw toestemming conform art. 6, lid 1, onder e AVG. Uw instellingen over het gebruik van cookies kunt u hier te allen tijde wijzigen.

3.1.3 Social plugins van Facebook, Printerest, Instagram en YouTube

Op onze website worden social buttons van sociale netwerken gebruikt. Deze zijn alleen als HTML-links in de website geïntegreerd, zodat bij het oproepen van onze website nog geen verbinding met de servers van de desbetreffende aanbieder wordt gemaakt. Als u op een van de buttons klikt, gaat de website van het desbetreffende sociale netwerk in een nieuw venster van uw browser. Daar kunt u bijv. op de like- of share-button drukken.

Hier kunt u uw instellingen voor het gebruik van cookies beheren, herroepen of wijzigen:
Consent wijzigen

3.2 Online optreden en optimalisatie van de dienstverlening

Shopify

Wij hosten onze website bij Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna “Shopify”).

Shopify is een tool voor het maken en voor het hosten van e-commercewebsites. Als u onze website bezoekt, registreert Shopify uw IP-adres en informatie over het door u gebruikte eindapparaat en uw browser. Met shopify worden verder het aantal bezoekers, de bezoekersbronnen en de het gedrag van de klanten geanalyseerd en worden er gebruikersstatistieken aangemaakt. Als een aankoop op onze website doet, registreert Shopify bovendien uw naam, uw e-mailadres. bezorg- en factuuradressen, betalingsgegevens en overige gegevens die verband houden met de aankoop (bijv. telefoonnummer, hoogte van de gedane transacties e.d.). Voor de analyses slaat Shopify cookies in uw browser op.

Details vindt u in de verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens van Shopify:
https://www.shopify.com/legal.

Het gebruik van Shopify vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, onder f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang aan een zo betrouwbaar mogelijke weergave van onze website. Voor zover naar een overeenkomstige toestemming werd gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, onder a AVG en § 25 lid 1 TTDSG (Duitse Wet inzake gegevensbescherming in telecommunicatie en telemedia), voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device-fingerprinting) zoals bedoeld in TTDSG omvat. De toestemming is te allen tijde herroepbaar.

We hebben een overeenkomst over de orderverwerking (ov) conform art. 28 AVG met de hierboven genoemde aanbieder gesloten. Hierbij gaat het om een door de wet op de gegevensbescherming voorgeschreven overeenkomst, die garandeert dat deze de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen volgens onze instructies en met inachtneming van de AVG verwerkt.

Chatbot moin.ai

Roept een gebruiker onze website op, dan start automatisch de chatbot moin.ai. Aanbieder van deze dienst is knowhere GmbH, Fleethaus, Steinhöft 9, 20459 Hamburg. De chatbot ondersteunt een snelle communicatie met de bezoekers van de website en klanten. Hij dient zodoende ons gerechtvaardigde belang conform art. 6 (1) onder f AVG aan een snelle en ongecompliceerde bewerking van verzoeken van klanten.

Alle gegevens en inhoud van de communicatie worden uitsluitend gecodeerd op servers in Duitsland opgeslagen. Dit geldt ook voor de gegevensoverdracht, die uitsluitend via SSL-codering plaatsvindt. De chatbot registreert alle gegevens geanonimiseerd, met uitzondering van de gegevens die de gebruiker vrijwillig naar de chatbot stuurt.

Om ervoor te zorgen dat een gebruiker die al een gesprek met de chatbot is begonnen, na een pauze opnieuw wordt herkend, wordt er aan het begin van een gesprek een anonieme identifier bij de gebruiker opgeslagen. Zo kan er worden gegarandeerd dat de gebruikersdialoog ook na herhaalde bezoeken aan de website zonder verlies van de context kan worden voortgezet. Deze wordt opgeslagen, tot een handmatige wissing plaatsvindt. Deze wissing kan te allen tijde op verzoek van de klant worden uitgevoerd.

Bij het doorgeven van een chatbericht aan onze customer support wordt er een persoonlijk record verzameld waarbij het e-mailadres, naam en een abonnement-, klant-, bestel- of rekeningnummer van de gebruiker wordt opgevraagd. Pas na toestemming conform art. 6, lid 1, onder a AVG van de gebruiker wordt dit aangemaakt.

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (hierna “Google” genoemd). Deze functie dient vooral ter onderscheiding, of een invoer door een natuurlijke persoon gebeurt of oneigenlijk door machinale en geautomatiseerde verwerking gebeurt. De dienst omvat het versturen van het IP-adres en evt. andere door Google voor de dienst reCAPTCHA benodigde gegevens naar Google en gebeurt conform Art. 6, lid 1, onder a AVG op basis van uw toestemming, voor zover u ons deze via de consent-banner heeft gegeven. Aangezien wij gegevensbescherming heel belangrijk vinden en de ingreep zodoende voor u zo gering mogelijk willen houden, maken wij niet permanent gebruik van de dienst van Google, maar uitsluitend in bepaalde situaties. In het kader van het gebruik van Google reCAPTCHA kan er ook doorgifte van persoonsgegevens aan de servers van Google LLC. in de VS plaatsvinden.

Voor het geval van doorgifte van persoonsgegevens aan Google LLC., gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zich gecertificeerd voor het verdrag inzake gegevensbescherming tussen de VS en Europa “Privacy Shield”, dat het in acht nemen van de in de EU geldende gegevensbeschermingsniveaus garandeert. Een actueel certificaat kan hier ingezien worden: https://www.privacyshield.gov/list

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens van Google kunt u inzien op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

3.3 Tools en diensten voor de analyse, statistische verzameling en voor marketing

AWIN

We gebruiken op basis van uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 6, lid 1, onder a AVG op onze website componenten van de onderneming AWIN. Werkmaatschappij van AWIN is AWIN AG Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland.

AWIN is een Duits affiliate netwerk en dient als interface tussen handelaren (merchants) en verkooppartners (affiliates). Affiliate marketing is een op internet gebaseerde verkoopsvorm, die commerciële exploitanten van websites, de zogenaamde merchants of advertisers, de mogelijkheid biedt om reclame weer te geven, die meestal via klik- of saleprovisies wordt vergoed, op websites van derden, dus bij verkooppartners, die ook affiliates of publishers worden genoemd. De merchants stelt via het affiliate netwerk een reclamemiddel, een reclamebanner of een ander geschikt middel van internetreclame, ter beschikking, die vervolgens door een affiliate op zijn eigen websites wordt geïntegreerd of waarvoor via andere kanalen, zoals de keyword advertising of e-mailmarketing, reclame wordt gemaakt.

AWIN zet een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon. Wat cookies zijn, werd hierboven al toegelicht. Het trackingcookie van AWIN slaat helemaal geen persoonsgegevens op. Uitsluitend het identificatienummer van de affiliate wordt opgeslagen, dus van de partner die de potentiële klant aanlevert, en het volgnummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemiddel. Doel van het opslaan van deze gegevens is de afwikkeling van de provisiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die via het affiliate netwerk, dus AWIN worden afgewikkeld. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals reeds hierboven vermeld, te allen tijde met behulp van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat AWIN een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen door AWIN reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of een ander softwareprogramma worden verwijderd.

De geldende bepalingen inzake gegevensbescherming van AWIN kunnen op https://www.awin.com/nl/privacy worden opgeroepen.

Google Analytics (4)

Deze website gebruikt functies van de dienst voor webanalyse Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt het de exploitant van de website mogelijk om het gedrag van de websitebezoeker te analyseren. Hierbij krijgt de exploitant van de website diverse gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, tijd op de site, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden in een User-ID samengevat en aan het desbetreffende eindapparaat van de websitebezoeker toegewezen.

Bovendien kunnen we met Google Analytics o.a. uw muis- en scrollbewegingen en kliks registreren. Verder gebruikt Google Analytics diverse modelleringsaanpakken om de verzamelde records aan te vullen en past bij de gegevensanalyse machine-learning-technologieën toe.

Google Analytics gebruikt technologieën, die de herkenning van de gebruiker met het oog op analyse van het gebruikersgedrag mogelijk maken (bijv. cookies of device-fingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van deze website worden in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Het gebruik van deze dienst vindt plaats op basis van uw toestemming conform art. 6, lid 1, onder a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming is te allen tijde herroepbaar.

De gegevensoverdracht in de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser Plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen, door de op de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Google-signalen

We gebruiken Google-signalen. Als u onze website bezoekt, registreert Google Analytics o.a. uw locatie, zoekgeschiedenis en YouTube-geschiedenis en demografische gegevens (bezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen met behulp van Google Signal voor gepersonaliseerde reclame worden gebruikt. Als u over een Google-account beschikt, worden de bezoekersgegevens van Google Signal aan uw Google-account gekoppeld en voor gepersonaliseerde reclameboodschappen gebruikt. De gegevens worden bovendien voor het opstellen van geanonimiseerde statistieken over het gebruikersgedrag van onze users gebruikt.

Google Analytics e-commerce-meting

Deze website gebruikt de functie “E-commerce-meting” van Google Analytics. Met behulp van e-commerce-meting kan de exploitant van de website het koopgedrag van de websitebezoekers analyseren ter verbetering van zijn online-marketing-campagnes. Hierbij wordt informatie verzameld, zoals de geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarde, verzendkosten en de tijd van het bekijken tot aan de aankoop van een product. Deze gegevens kunnen door Google onder een transactie-ID worden samengevat, die aan de desbetreffende gebruiker of zijn apparaat is toegewezen.

Google Optimize

De exploitant van de website gebruikt Google Optimize. Google Optimize is een optimalisatieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Optimize analyseert het gebruik van diverse varianten van de website, zodat we in staat zijn, de gebruiksvriendelijkheid overeenkomstig het gedrag van de websitegebruiker aan te passen. Google Optimize is een in Google Analytics geïntegreerd tool en gebruikt cookies.

Het op die manier ontvangen IP-adres wordt onmiddellijk na de verwerking geanonimiseerd. In uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar gecodeerd. Het doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt het opslaan van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browser voorkomen.

Wij wijzen u er echter op dat in dat geval eventueel niet alle functies van onze website in volle omvang kunnen worden gebruikt.

Het gebruik van deze dienst vindt plaats op basis van uw toestemming conform art. 6, lid 1, onder a AVG en § 25 lid 1 TTDSG (Duitse Wet inzake gegevensbescherming in telecommunicatie en telemedia). De toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Google Ads

De exploitant van de website gebruikt Google Ads. Google Ads is een online-advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads biedt ons de mogelijkheid, advertenties in de Google-zoekmachine of op websites van derden weer te geven, als de gebruiker bepaalde zoektermen in Google invoert (keyword targeting). Verder kunnen doelgerichte advertenties aan de hand van de in Google aanwezige gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) worden weergegeven (doelgroepen-targeting). Wij als exploitant van de website kunnen deze gegevens kwantitatief evalueren doordat we bijvoorbeeld analyseren, welke zoektermen voor het weergeven van onze advertenties en hoeveel weergaven tot overeenkomstige kliks hebben geleid.

Het gebruik van deze dienst vindt plaats op basis van uw toestemming conform art. 6, lid 1, onder a AVG en § 25 lid 1 TTDSG (Duitse Wet inzake gegevensbescherming in telecommunicatie en telemedia). De toestemming is te allen tijde herroepbaar. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-commissie. Details vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy/frameworks en
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Conversion-Tracking

Deze website gebruikt Google Conversion-Tracking. Aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion-Tracking kunnen Google en we herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zodoende kunnen we bijvoorbeeld evalueren, op welke buttons op onze website hoe vaak werd geklikt en welke producten bijzonder vaak werden bekeken en gekocht. Deze informatie dient ertoe, conversionstatistieken op te stellen. We vernemen het totale aantal gebruikers, die op onze advertenties hebben geklikt en welke acties ze hebben uitgevoerd. We krijgen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf gebruikt voor de identificatie cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën.

Het gebruik van deze dienst vindt plaats op basis van uw toestemming conform art. 6, lid 1, onder a AVG en § 25 lid 1 TTDSG (Duitse Wet inzake gegevensbescherming in telecommunicatie en telemedia). De toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Meer informatie over Google Conversion-Tracking vindt u in de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Remarketing

Deze website gebruikt de functies van Google Analytics Remarketing. Aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijv. klik op bepaalde producten) om u aan bepaalde advertentie-doelgroepen toe te wijzen en u vervolgens bij het bezoek van andere online aanbiedingen bijpassende reclameboodschappen weer te geven (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de met Google Remarketing opgestelde advertentie-doelgroepen met de functies op verschillende apparaten door Google worden gekoppeld. Op die manier kunnen op interesse gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen, die afhankelijk van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. smartphone) aan u aangepast werden, ook op een ander eindapparaat van u (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Als u over een Google-account beschikt, kunt u via de volgende link bezwaar maken tegen de gepersonaliseerde reclame:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze dienst vindt plaats op basis van uw toestemming conform art. 6, lid 1, onder a AVG en § 25 lid 1 TTDSG (Duitse Wet inzake gegevensbescherming in telecommunicatie en telemedia). De toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Nadere informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u in de verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens van Google op:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

Voor de vorming van doelgroepen gebruiken we onder andere de klantenmatch van Google Remarketing. Hierbij geven wij bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadres) uit onze klantenlijsten aan Google. Als de desbetreffende klanten Google-gebruikers zijn en in hun Google-account ingelogd, krijgt u bijpassende reclameboodschappen binnen het Google-netwerk te zien (bijv. YouTube, Gmail of in de zoekmachine).

Microsoft Advertising

We gebruiken de hierna vermelde technologieën van de Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland (“Microsoft”). De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een regeling tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken conform art. 26 AVG. De door de Microsoft Technologieën automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website worden in de regel naar een servers van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS gestuurd en daar opgeslagen.

Voor de VS bestaat geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Nadere informatie over de gegevensverwerking door Microsoft vindt u in het privacybeleid van Microsoft:
https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

Voor reclamedoeleinden in Bing, Yahoo en MSN zoekresultaten en op de websites van derden wordt bij bezoek het zogenaamde Microsoft Advertising Remarketing cookie, dat automatisch door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van het bezoek, informatie over apparaat en browser en informatie over uw gegevens van onze website) en met behulp van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de door ons bezochte websites een op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt.

Voor de webanalyse en event tracking meten we via Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) uw daaropvolgende gebruiksgedrag, als u via een advertentie van Microsoft Advertising op onze website terecht bent gekomen en maken gebruiksprofielen aan met gebruikmaking van pseudoniemen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van het bezoek, informatie over apparaat en browser en over uw gebruik van onze website aan de hand van ons bekende gebeurtenissen, zoals bezoek aan een website of aanmelding van een newsletter) worden verzameld, waaruit met gebruikmaking van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt.

Voor zover naar een overeenkomstige toestemming werd gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, onder a AVG en § 25 lid 1 TTDSG (Duitse Wet inzake gegevensbescherming in telecommunicatie en telemedia), voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device-fingerprinting) zoals bedoeld in TTDSG omvat. De toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Facebook Pixel

Deze website maakt voor de conversiemeting gebruik bezoekeractiepixels van Facebook. Aanbieder van de dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. De verzamelde gegevens worden volgens Facebook echter ook naar de VS en in andere derde landen gestuurd. Zo kan het gedrag van de websitebezoekers worden gevolgd, nadat deze door op een Facebook-advertentie te klikken naar de website van de aanbieder worden geleid. Daardoor kunnen de effectiviteit van de Facebook-advertenties statistische en marktonderzoekdoeleinden geëvalueerd en toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, we kunnen geen conclusies over de identiteit van de gebruiken trekken. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat er een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig de richtlijn inzake gebruik van gegevens van Facebook kan gebruiken. Daardoor kan Facebook het plaatsen van advertenties op pagina’s van Facebook en buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als exploitant van de website niet beïnvloed worden.

Het gebruik van deze dienst vindt plaats op basis van uw toestemming conform art. 6, lid 1, onder a AVG en § 25 lid 1 TTDSG (Duitse Wet inzake gegevensbescherming in telecommunicatie en telemedia). De toestemming is te allen tijde herroepbaar.

De gegevensoverdracht in de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-commissie. Details vindt u hier:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://nl-nl.facebook.com/help/566994660333381.

Voor zover met behulp van het hier beschreven tool persoonsgegevens op onze website worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland samen voor deze gegevensverwerking verantwoordelijk (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich daarbij uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven aan Facebook. De verwerking door Facebook die na het doorgeven plaatsvindt is geen onderdeel van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen werden in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking vastgelegd. De tekst van de overeenkomst vindt u op:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn we verantwoordelijk voor het geven van de informatie over de gegevensbescherming bij het gebruik van het Facebook-tool en voor de volgens de wet op de gegevensbescherming veilige implementatie van het tool op onze website. Voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten is Facebook verantwoordelijk. Rechten van betrokkenen (bijv. informatieverzoeken) aangaande de bij Facebook verwerkte gegevens kunt u direct bij Facebook uitoefenen. Als u de rechten van betrokkenen bij ons wilt uitoefenen, zijn we verplicht, deze aan Facebook door te geven. In het privacybeleid van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy:
https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/.

U kunt bovendien de remarketingfunctie “Custom Audiences” deactiveren in het gedeelte Instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Daarvoor moet u bij Facebook zijn aangemeld.

Facebook Custom Audiences

Wij gebruiken Facebook Custom Audiences. Aanbieder van de dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Als u onze websites en apps bezoekt of gebruikt, gebruik maakt van onze gratis of betaalde aanbiedingen, gegevens aan ons doorgeeft of met de content van Facebook interageert, verzamelen wij hierbij uw persoonsgegevens. Voor zover u ons toestemming voor het gebruik van Facebook Custom Audiences geeft, zullen we deze gegevens aan Facebook doorgeven waarmee Facebook voor u bijpassende reclame kan weergeven. Verder kunnen er met uw gegevens doelgroepen worden gedefinieerd (lookalike audiences).

Facebook verwerkt deze gegevens als onze verwerker. Details kunt u uit de gebruiksovereenkomst van Facebook worden gehaald:
https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Het gebruik van deze dienst vindt plaats op basis van uw toestemming conform art. 6, lid 1, onder a AVG en § 25 lid 1 TTDSG (Duitse Wet inzake gegevensbescherming in telecommunicatie en telemedia). De toestemming is te allen tijde herroepbaar.

De gegevensoverdracht in de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-commissie. Details vindt u hier:
https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience en https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

TikTok Pixel

We maken op onze website gebruik van TikTok Pixel. De TikTok Pixel is een TikTok Advertiser Tool van de beide aanbieders:

 • TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland en
 • TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, Londen, WC2B 6NH, Engeland (beide worden hierna samen “TikTok” genoemd)

Bij de TikTok Pixel gaat het om een JavaScript-code-segment dat het ons mogelijk maakt, de activiteiten van bezoekers op onze website te begrijpen en te volgen. De TikTok Pixel verzamelt en verwerkt hierover informatie over de bezoekers van onze website of van hun gebruikte apparaten (zogenaamde eventgegevens).

De via TikTok Pixel verzamelde eventgegevens worden gebruikt voor de targeting van onze advertenties en ter verbetering van de advertentieweergave en voor gepersonaliseerde reclame. Hiervoor worden de op onze website met behulp van TikTok Pixel verzamelde eventgegevens aan TikTok doorgegeven.

Gedeeltelijk gaat het bij deze eventgegevens om informatie die op het door u gebruikte eindapparaat zijn opgeslagen. Bovendien worden via TikTok Pixel ook cookies gebruikt waarmee informatie op het door u gebruikte eindapparaat wordt opgeslagen. Een dergelijk opslaan van informatie door TikTok Pixel of een toegang tot informatie, die al op uw eindapparaat is opgeslagen, vindt uitsluitend met uw toestemming plaats. Het gebruik van deze dienst vindt plaats op basis van uw toestemming conform art. 6, lid 1, onder a AVG en § 25 lid 1 TTDSG (Duitse Wet inzake gegevensbescherming in telecommunicatie en telemedia). De toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Dit verzamelen en doorgeven van de eventgegevens vindt plaats door ons en TikTok als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken conform art. 26 AVG. Wij hebben met TikTok een overeenkomst over de verwerking als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken gesloten, waarin de verdeling van de plichten uit de wet op de gegevensbescherming tussen ons en TikTok is vastgelegd. In deze overeenkomst zijn wij en TikTok onder andere overeengekomen,

 • dat we ervoor verantwoordelijk zijn, u alle informatie conform art. 13, 14 AVG via de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens ter beschikking te stellen;
 • Dat TikTok ervoor verantwoordelijk is, de rechten van betrokkenen conform art. 15 t/m 20 AVG mogelijk te maken met betrekking tot de door Facebook Ireland na de gezamenlijke verwerking opgeslagen persoonsgegevens.

U kunt de tussen ons en TikTok gesloten overeenkomst op https://ads.tiktok.com/i18n/official/article?aid=300871706948451871 oproepen.

Voor de op het doorgeven volgende verwerking van de doorgegeven eventgegevens is alleen TikTok verantwoordelijk. Meer informatie daarover, hoe TikTok persoonsgegevens verwerkt, inclusief de wettelijke basis waarop TikTok zich baseert en de mogelijkheden van de uitoefening van uw rechten tegenover TikTok vindt u in het privacybeleid TikTok op https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/NL.

Outbrain pixel

Een bezoekerspixel en cookies van Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA worden op onze website gebruikt voor conversiemeting in het kader van uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 lit. a. DSGVO op onze website voor conversiemeting. Op deze manier kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Outbrain-advertentie te klikken. Deze procedure wordt gebruikt om de effectiviteit van de Outbrain-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, dus we kunnen er geen conclusies uit trekken over de identiteit van de gebruikers.

Alle informatie over hoe Outbrain omgaat met gegevens is te vinden in het privacybeleid van Taboola, beschikbaar op http://www.outbrain.com/de/legal/privacy.

Verder vind je een lijst van alle cookies die Outbrain gebruikt onder de volgende link: https://www.outbrain.com/privacy/cookies/.

Als je je interesseprofiel op Outbrain wilt bekijken of aanpassen, klik dan op de volgende link: https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

Wij hebben met de bovengenoemde aanbieder een overeenkomst gesloten voor de verwerking in opdracht overeenkomstig art. 28 DSGVO. Dit is een wettelijk verplicht contract voor gegevensbescherming, dat garandeert dat de provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

Taboola pixel

Een bezoekerspixel en cookies van Taboola Inc., 28 West 23rd St., 5th fl., New York, NY 10010, USA worden op onze website gebruikt voor conversiemeting in het kader van uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 lit. a. DSGVO op onze website voor conversiemeting. Op deze manier kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder door op een Taboola-advertentie te klikken. Deze procedure dient om de effectiviteit van de Taboola-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat we er geen conclusies uit kunnen trekken over de identiteit van de gebruikers.

Alle informatie over hoe Taboola met gegevens omgaat, is te vinden in het privacybeleid van Taboola, beschikbaar op https://www.taboola.com/de/privacy-policy.

We hebben met de bovengenoemde aanbieder een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten in overeenstemming met art. 28 DSGVO. Dit is een contract dat vereist is door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

Google campagnebeheerder

Deze website maakt ook gebruik van de online marketingtool Campaign Manager van Google, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Campaign Manager gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat gebruikers dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgen. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast kan Campaign Manager cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die gerelateerd zijn aan advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van Campaign Manager ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en een aankoop doet.

Door de gebruikte marketingtools maakt je browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tool verzamelt en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van de Campaign Manager ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, kan Google uw IP-adres verkrijgen en opslaan.

Daarnaast stellen de gebruikte Campaign Manager-cookies (bijvoorbeeld DoubleClick of Floodlight) ons in staat om te begrijpen of u bepaalde acties onderneemt op onze website nadat u een van onze display/video-advertenties op Google of op een ander platform hebt geopend of erop hebt geklikt via de Campaign Manager (conversietracking). Campaign Manager gebruikt deze cookie om inzicht te krijgen in de inhoud waarmee u op onze websites hebt geïnterageerd, zodat we u later gerichte reclame kunnen sturen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 letter a DSGVO en 25 lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Campaign Manager vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/ en over gegevensbescherming bij Google in het algemeen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google heeft zich aangemeld bij het Data Privacy Framework Program en is gecertificeerd: https://www.dataprivacyframework.gov/s/.

Google Weergave & Video 360

Op deze website maken we gebruik van het hulpprogramma Display & Video 360 van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, dat gegevens verzamelt voor analyse-, marketing- en optimalisatiedoeleinden en ons zo helpt onze marketingmaatregelen en onze website te verbeteren.

De verzamelde gegevens worden door Display & Video 360 gebruikt om advertentiecontacten en klikken op advertenties te koppelen aan een resulterend gebruik van onze website. Op deze manier kunnen we bepalen of internetgebruikers die onze advertenties hebben gezien onze website bezoeken of in welke producten ze geïnteresseerd zijn. Dit helpt ons om ons reclamebudget efficiënter in te zetten. We kunnen de verzamelde gegevens ook gebruiken om advertenties te leveren op basis van uw interesses (bijv. bekeken producten).
Voor het verzamelen van gegevens worden pseudonieme online identificatienummers (zoals cookie-ID's of IP-adressen) gebruikt. Er worden geen unieke gebruikersgerelateerde gegevens zoals naam of adres opgeslagen. Alle ID's die door ons worden gebruikt, maken alleen de herkenning van uw eindapparaat en uw internetbrowser mogelijk. De verzamelde gegevens worden niet door ons gebruikt om u persoonlijk te identificeren als gebruiker van onze website zonder uw afzonderlijke toestemming.

Wij wijzen erop dat Google het bezoek aan deze website kan koppelen aan de geregistreerde gegevens van gebruikers die zich bij Google hebben geregistreerd. U kunt precies te weten komen hoe Google met uw gegevens omgaat op de privacypagina's van Google door op de volgende link te klikken: https://privacy.google.de/intl/de/take-control.html?categories_activeEl=sign-in.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 letter a DSGVO en 25 lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Google heeft zich aangemeld bij het Data Privacy Framework Program en is gecertificeerd: https://www.dataprivacyframework.gov/s/

3.4 Contactformulier

Wanneer contact met ons wordt opgenomen (bijv. via een contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), worden de gegevens verwerkt die door de vragende personen worden verzonden, voor zover dit nodig is om de contactverzoeken en eventuele gevraagde maatregelen te beantwoorden en in het kader van de gegevensbeveiliging op onze servers opgeslagen. Uw gegevens worden door ons uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek gebruikt. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Het doorgeven aan derden vindt niet plaats.

De beantwoording van contactverzoeken in het kader van contractuele of precontractuele relaties geschiedt om onze contractuele verplichtingen na te komen of om te reageren op (pre)contractuele verzoeken en anderszins op basis van het gerechtvaardigde belang om op de verzoeken in te gaan.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. gegevens in onlineformulieren).
 • Betrokkenen: communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: contactverzoeken en communicatie.
 • Rechtsgrond: uitvoering van de overeenkomst en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 onder b. AVG), gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 onder f. AVG).

3.5 Klantenaccount

Contractuele partners kunnen binnen ons online-aanbod een account aanmaken (bijv. een klanten- of gebruikersaccount, kortweg "klantenaccount"). Indien registratie van een klantenrekening vereist is, zullen de contractuele partners hiervan in kennis worden gesteld, alsmede van de voor de registratie vereiste informatie. De klantenaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet door zoekmachines worden geïndexeerd. In het kader van de registratie en het daaropvolgende inloggen en gebruik van de klantenaccount slaan wij de IP-adressen van de klanten op, samen met de toegangstijden, om de registratie te kunnen bewijzen en misbruik van de klantenaccount te voorkomen.

Indien klanten hun klantenrekening hebben opgezegd, worden de gegevens met betrekking tot de klantenrekening gewist, tenzij het bewaren ervan om wettelijke redenen vereist is. Het is de verantwoordelijkheid van klanten om een back-up te maken van hun gegevens wanneer hun account wordt beëindigd.

3.6 Winkel en e-commerce

Wij verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde producten, goederen en bijbehorende diensten te selecteren, te kopen of te bestellen, alsmede de betaling en levering of uitvoering ervan mogelijk te maken. Indien nodig voor de uitvoering van een bestelling, maken wij gebruik van dienstverleners, met name post-, expeditie- en verzendbedrijven, om de levering of uitvoering voor onze klanten uit te voeren. Voor de verwerking van betalingstransacties maken wij gebruik van de diensten van banken en betalingsdienstaanbieders. De vereiste informatie wordt als zodanig gemarkeerd in het kader van het bestelproces of een vergelijkbaar aankoopproces en omvat de informatie die nodig is voor de levering of terbeschikkingstelling en de facturering, alsmede de contactgegevens om zo nodig contact met u te kunnen opnemen.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: belanghebbende partijen, zakelijke en contractuele partners, klanten.
 • Doeleinden van de verwerking: contractuele dienstverlening en klantenservice, contactverzoeken en -communicatie, kantoor- en organisatieprocedures, administratie en reactie op verzoeken, veiligheidsmaatregelen, conversiemeting (meting van de doeltreffendheid van marketingmaatregelen), op interesses gebaseerde en gedragsgerichte marketing, profilering (opstellen van gebruikersprofielen).
 • Rechtsgrond: contractuitvoering en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 pag. 1 onder b. AVG), Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 pag. 1 onder c. AVG), Gerechtvaardigde belangen (art. 6 par. 1 pag. 1 lid f. AVG).

3.6.1. Aankoop van goederen

Als u al klant bij ons bent en het proces tijdens een nieuw bestelproces moet onderbreken of uw aankoop niet kunt afsluiten, dan herinneren we u na een bepaalde tijd per e-mail of sms aan de artikelen die u in uw winkelwagentje heeft gelegd, zodat u dit niet opnieuw hoeft samen te stellen (“Abandoned Cart”) of zenden u een bericht met de bekeken artikelen (“Abandoned Browse”). Daarvoor gebruiken we cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u onder cijfer 3.1.2 (“Cookies, tracking pixels en tools”).

Wettelijke basis voor het versturen van de kennisgevingen is § 7 lid 3 UWG (Duitse wet op oneerlijke concurrentie). Tegen het versturen van de kennisgevingen kunt u te allen tijde bezwaar maken, door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via de overeenkomstige link in de ontvangen e-mail.

3.7. Direct marketing

3.7.1. Klanteninformatie

Voor zover u geen bezwaar heeft gemaakt, gebruiken we het e-mailadres en mobiele nummer, dat u bij aankoop van goederen of diensten heeft doorgegeven om elektronische reclame voor eigen goederen of diensten door te geven, die lijken op die, die u al bij ons heeft gekocht of waarvan u gebruik heeft gemaakt. Daarvoor gebruiken we uw e-mailadres, mobiele nummer, naam en bestelgeschiedenis om u op die manier informatie over producten te doen toekomen, die u op basis van uw laatste bestellingen zouden kunnen interesseren. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking zijn art. 6, lid 1, onder f AVG en § 7 lid 3 UWG (Duitse wet op oneerlijke concurrentie).

U kunt tegen deze verwerking conform art. 21 lid 2 AVG te allen tijde bezwaar maken doordat u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via de overeenkomstige link in de ontvangen e-mail of een e-mail stuurt naar service@esn.com.

3.7.2. Newsletter

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid, zich op onze newsletter te abonneren. Na registratie informeren wij u regelmatig per e-mail en sms over nieuwtjes over onze aanbiedingen (bijv. acties, nieuwe producten, restocks en kansspellen).

Verder wordt u na een bepaalde tijd per e-mail en sms herinnerd aan die artikelen, die u in uw winkelwagentje heeft gelegd en waarvan u de bestelling moest onderbreken of waarvan u de aankoop niet kon afsluiten.

Voor het abonneren op de newsletter is een geldig e-mailadres of mobiele nummer vereist. Voor de verificatie van het e-mailadres ontvangt u eerst een registratie-e-mail, die u via de link moet bevestigen. Voor de verificatie van het mobiele nummer ontvangt u een registratie-sms, die u via de link moet bevestigen (Double Opt-In). Als u zich op onze website abonneert op de newsletter, verwerken we persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres en mobiele nummer, op basis van uw toestemming. Wettelijke basis voor de verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 onder a AVG.

U kunt te allen tijde uw abonnement op onze newsletter opzeggen, doordat u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via de overeenkomstige link in de ontvangen e-mail of een e-mail stuurt naar service@esn.com.

3.7.3. Dienstverleners

Voor het versturen van klanteninformatie en newsletters maken wij gebruik van CleverReach. Aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland (hierna “CleverReach”). CleverReach is een dienst waarmee het verzenden van newsletters kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De door u voor het ontvangen van newsletters ingevulde gegevens (bijv. e-mailadres) worden op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland opgeslagen.

Bovendien maken wij voor het versturen van klanteninformatie en newsletters gebruik van Klaviyo en nemen daarvoor componenten in onze website op. Aanbieder is Klaviyo, Inc., 125 Summer St Floor 6, Boston, MA 02111, United States (hierna “Klaviyo”). Klaviyo biedt marketingautomatiseringssoftware voor marketingdiensten en -producten, inclusief SEO en contentcreatie, leadbeheer, newsletters, e-mail- en sms-marketing en webanalyse.

Klaviyo gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om het gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te identificeren. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en klanten gepersonaliseerde communicatie te doen toekomen (bijv. herinneringen aan niet afgesloten aankopen, opmerkingen over producten, die klanten hebben bekeken etc.). Bovendien wordt Klaviyo gebruikt om op formulieren ingevulde gegevens met behulp van cookies op te slaan en door te geven, inclusief uw IP-adres. In dat geval worden uw gegevens aan Klaviyo doorgegeven.

De door u voor het ontvangen van newsletters ingevulde gegevens (bijv. e-mailadres) worden op de servers Klaviyo in de Verenigde Staten opgeslagen.

De door u voor het ontvangen van de newsletter bij ons opgegeven gegevens worden door ons tot aan uw opzegging bij ons of bij de dienstverlener opgeslagen en na het opzeggen uit de verzendlijst verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons werd opgeslagen, blijven hiervan onverlet.

3.7.4. Analyse

CleverReach und Klaviyo

Onze met CleverReach Klaviyo verzonden klanteninformatie en newsletters maken de analyse van het gedrag van de ontvangers voor ons mogelijk. Deze mogelijkheden gebruiken we om uw koopbeleving te verbeteren, doordat we u individuele reclame toesturen, die voor u bruikbaarder en relevanter is.

Met CleverReach kan hierbij o.a. worden geanalyseerd, hoeveel ontvangers een bericht hebben geopend en hoe vaak er op welke link werd geklikt. Met behulp van de zogenaamde conversion tracking kan bovendien worden geanalyseerd of na het klikken op een link een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op deze website) heeft plaatsgevonden. Meer informatie over de gegevensanalyse door CleverReach-newsletter krijgt u op:
https://www.cleverreach.com/en-de/newsletter-tool/newsletter-reporting/.

Als u een met Klaviyo verzonden e-mail opent, maakt een in de e-mail opgenomen bestand (zgn. webbaken) een verbinding met de servers van Klaviyo in de VS. Zo kan worden geconstateerd of een newsletter-bericht werd geopend en op welke links evt. werd geklikt. Bovendien wordt technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van het opvragen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet aan de desbetreffende newsletter-ontvanger worden gekoppeld. Ze dienen uitsluitend voor statistische analyse van newslettercampagnes. Meer informatie over de gegevensanalyse door Klaviyo krijgt u op: https://www.klaviyo.com/features/reporting. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://www.klaviyo.com/legal/dpa

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen door de newsletter op te zeggen. De rechtmatigheid van reeds uitgevoerde gegevensverwerkende processen blijft door de herroeping onverminderd van kracht.

Als u geen analyse door CleverReach of Klaviyo wilt, moet u de newsletter opzeggen. Hiervoor stellen we in elk bericht van de newsletter een overeenkomstige link ter beschikking.

Na uw uitschrijving uit de verzendlijst van de newsletter wordt uw e-mailadres bij ons of de dienstverlener van de newsletter evt. in een blacklist opgeslagen, voor zover dit ter voorkoming van toekomstige mailings vereist is. De gegevens uit de blacklist worden alleen voor dit doel gebruikt en niet met andere gegevens samengevoegd. Dit dient zowel uw belang als ook ons belang van het in acht nemen van de wettelijke voorschriften bij het verzenden van newsletters (gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6, lid 1, onder f AVG). Het opslaan in de blacklist is tijdelijk niet beperkt. U kunt bezwaar maken tegen het opslaan, voor zover uw belangen groter zijn dan ons gerechtvaardigde belang. Nadere informatie vindt u in de bepalingen omtrent de gegevensbescherming van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/ en Klaviyo op https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice.

We hebben een overeenkomst over de orderverwerking (ov) conform art. 28 AVG met de hierboven genoemde aanbieder gesloten. Hierbij gaat het om een door de wet op de gegevensbescherming voorgeschreven overeenkomst, die garandeert dat deze de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen volgens onze instructies en met inachtneming van de AVG verwerkt.

3.8. Beoordelingsaanvragen

Als u een product in onze winkel heeft besteld, zullen we per e-mail en sms naar uw tevredenheid met uw bestelling vragen, voor zover u daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. Om u deze aanvraag toe te zenden, maken wij gebruik van het door u opgegeven e-mailadres en mobiele nummer. We verwerken ook uw naam, uw IP-adres en de gebruikte IP-geolokalisatie evenals informatie over uw bestelling. Het klanttevredenheidsonderzoek of de beschreven gegevensverwerking is gebaseerd op de wettelijke basis van § 7 lid 3 UWG (Duitse wet op oneerlijke concurrentie) in combinatie met art. 6, lid 1, onder f) AVG. Deze verwerking dient voor de direct marketing.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking en met name van het gebruik van uw e-mailadres en mobiele nummer voor dit doeleinde te allen tijde comform art 21 lid 2 AVG door gebruik te maken van de bezwaaroptie in onze e-mails of per e-mail aan het in ons colofon opgegeven e-mailadres, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan.

3.9 Economische analyses en marktonderzoek

Om zakelijke redenen en om markttrends, wensen van contractpartners en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren wij de gegevens waarover wij beschikken met betrekking tot zakelijke transacties, contracten, aanvragen, etc., waarbij de betrokken groep personen contractpartners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod kan omvatten.

De analyses worden uitgevoerd met het oog op bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek (bijv. om klantengroepen met verschillende kenmerken te bepalen). Daarbij kunnen wij, voor zover beschikbaar, rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers, samen met hun gegevens, bijv. gebruikte diensten. De analyses dienen uitsluitend ons en worden niet naar buiten gebracht, tenzij het gaat om anonieme analyses met samengevatte, d.w.z. geanonimiseerde waarden. Voorts houden wij rekening met de privacy van de gebruikers en verwerken wij de gegevens voor analysedoeleinden zo pseudoniem mogelijk en, indien mogelijk, anoniem (bijv. als samengevatte gegevens).

3.10 Betalingsdienstaanbieders

In het kader van contractuele en andere juridische relaties, op grond van wettelijke verplichtingen of anderszins op basis van onze gerechtvaardigde belangen, bieden wij betrokkenen efficiënte en veilige betaalmogelijkheden en maken wij voor dit doel naast banken en kredietinstellingen gebruik van andere betalingsdienstaanbieders (gezamenlijk "betalingsdienstaanbieders").

De door de betalingsdienstaanbieders verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of kredietkaartnummers, wachtwoorden, TAN's en checksums, alsmede contract-, som- en ontvangersgerelateerde informatie. De informatie is nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en bij hen opgeslagen. D.w.z. dat wij geen rekening- of kredietkaartgerelateerde informatie ontvangen, maar alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie van de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de betalingsdienstaanbieders de gegevens doorgeven aan kredietinstellingen. Het doel van deze overdracht is de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de informatie over gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieders.

De voorwaarden en mededelingen inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders zijn van toepassing op de betalingstransacties en kunnen worden geraadpleegd op de respectieve websites of in de transactieapplicaties. Wij verwijzen hier ook naar voor verdere informatie en de uitoefening van herroepings-, informatie- en andere rechten van de betrokkene.

3.11 Transportdienstaanbieders

Voor de bezorging van bestelde goederen werken we samen met aanbieders van logistieke diensten/transportondernemingen en/of verzendpartner aan wie de volgende gegevens voor de bezorging van de bestelde goederen of voor de aankondiging van de verzending worden doorgegeven: voornaam, achternaam, postadres en evt. het e-mailadres en evt. het telefoonnummer. Rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 onder b) AVG.

3.12 Veiligheid

We hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeautoriseerde toegang te beschermen. Al onze medewerkers en voor ons actieve dienstverleners (verwerkers) hebben er zich toe verbonden de geldige wet bescherming persoonsgegevens in acht te nemen.

Steeds wanneer we persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden deze gecodeerd voordat ze doorgegeven worden. Dat betekent dat uw gegevens niet door derden kunnen worden misbruikt. Onze veiligheidsmaatregelen worden daarbij permanent aan een verbeteringsproces onderworpen en ons privacybeleid wordt permanent bijgewerkt. Zorg er a.u.b. voor dat u de actuele versie hebt.

3.13 Gegevensuitwisseling binnen de groep

Uw bestelgegevens worden aan de groepsmaatschappijen ter beschikking gesteld indien dit voor de afwikkeling van het contract noodzakelijk is. Klantgegevens worden voor elke onderneming afzonderlijk opgeslagen, waarbij onze moedermaatschappij of afzonderlijke ondernemingen als dienstverleners voor de andere afzonderlijke deelnemende ondernemingen kunnen optreden (bijv. klantenservice of logistiek).

4. Online presentie op social media

Voor zover u hiertoe uw toestemming conform art. 6, lid 1, pag. 1 onder a AVG aan de desbetreffende socialmedia-exploitant heeft gegeven, worden bij een bezoek aan onze online presenties op onze socialmediakanalen uw gegevens voor marktonderzoek- en reclamedoeleinden automatisch verzameld en opgeslagen, waaruit met gebruikmaking van pseudonieme gebruiksprofielen worden aangemaakt. Deze kunnen worden gebruikt om bijv. advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiertoe worden over het algemeen cookies gebruikt. Gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de desbetreffende socialmedia-exploitant en een contactmogelijkheid en uw rechten hieromtrent evenals instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u nalezen in het gelinkte privacybeleid van de aanbieders op hun websites. Mocht u hieromtrent toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

5. Rechten van betrokkenen

U heeft te allen tijde recht op informatie, rectificatie, wissing of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, een recht van bezwaar tegen de verwerking en een recht op overdraagbaarheid van gegevens of om klacht in te dienen conform de voorwaarden van de wet op de gegevensbescherming.

 • Recht op informatie:
  U kunt van ons informatie verlangen, of en in welke omvang wij uw gegevens verwerken.
 • Recht op rectificatie:
  Verwerken wij uw gegevens, die onvolledig of onjuist zijn, dan kunt u te allen tijde hun rectificatie of hun vervollediging van ons verlangen.
 • Recht op wissing:
  U kunt van ons de wissing van uw gegevens verlangen, voor zover wij deze onrechtmatig verwerken of de verwerking onevenredig ingrijpt in uw gerechtvaardigde veiligheidsbelangen. Let u er a.u.b. op dat er redenen kunnen zijn die een onmiddellijke wissing in de weg staan, bijv. in het geval van een wettelijk geregelde bewaarplichten.
  Onafhankelijk van het uitoefenen van uw recht op wissing, zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig wissen, voor zover er geen handelsrechtelijke of wettelijke bewaarplicht hieromtrent in de weg staat.
 • Recht op beperking van de verwerking:
  U kunt van ons een beperking van de verwerking van uw gegevens verlangen, als
  • u de juistheid van de gegevens betwist, en weliswaar voor een duur, die het ons mogelijk maakt, de juistheid van de gegevens te controleren.
  • de verwerking van gegevens onrechtmatig is, u echter een wissing weigert en in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de gegevens verlangt,
  • wij de gegevens voor het bedoelde doeleinde niet meer nodig hebben, u deze gegevens echter nog voor de instelling of onderbouwing van een rechtsvordering nodig heeft, of
  • u bezwaar tegen de verwerking van de gegevens heeft gemaakt.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
  U kunt van ons verlangen, dat we u uw gegevens, die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verstrekken, en dat u deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons, voor zover
  • we deze gegevens op grond van een door u gegeven en herroepbare toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons verwerken en
  • de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedés plaatsvindt.
  Bij technische haalbaarheid kunt u van ons een directe doorgifte van uw gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke verlangen.
 • Recht van bezwaar:
  Verwerken wij uw gegevens vanuit gerechtvaardigd belang, dan kunt u te allen tijde tegen deze gegevensverwerking bezwaar maken; dit zou ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering gelden. Wij verwerken dan uw gegevens niet meer, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking houdt verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct marketing kunt u te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar maken.
 • Recht tot het in te dienen van een klacht:
  Bent u mening dat wij bij de verwerking van uw gegevens inbreuk doen op de Duitse of Europese wet op de gegevensbescherming, dan verzoeken wij u, met ons contact op te nemen om vragen te kunnen toelichten. U heeft vanzelfsprekend ook het recht, contact op te nemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de desbetreffende instantie voor toezicht van gegevensbescherming.

Voor zover u een van de genoemde rechten tegenover ons wilt uitoefenen, neem dan a.u.b. contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen we om aanvullende informatie ter bevestiging van uw identiteit vragen.

6. Wijzigingen van deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens

Wij behouden ons het recht voor, onze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens te wijzigen, als dit op grond van nieuwe technologieën nodig zou zijn. Zorg er a.u.b. voor dat u de actuele versie hebt. Als er aan deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens fundamentele wijzigingen worden aangebracht, maken we deze op onze website bekend.