Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Algemeen
 2. Wijzigingen
 3. Bestelprocedure
 4. Contractuele tekstopslag
 5. Herroepingsrecht
 6. Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht
 7. Opmerking: Producten retourneren
 8. Prijzen en verzendkosten
 9. Betalingsvoorwaarden
 10. Promotiebonnen en de inwisseling ervan
 11. Tegoedbonnen, productvouchers en de inwisseling ervan
 12. Leverings- en verzendingsvoorwaarden - Informatie over de berekening van de leveringsdatum
 13. Terugbetalingen
 14. Eigendomsvoorbehoud
 15. Garantie/aansprakelijkheid voor gebreken
 16. Klantenrekening
 17. Gegevensopslag en gegevensbescherming
 18. Alternatieve geschillenbeslechting
 19. Slotbepalingen

1. Algemeen

 1. De volgende contractuele bepalingen (AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met de klant (hierna: KLANT) via de online shop van Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland (hierna: VERKOPER) onder het domein www.esn.com worden gesloten
 2. De presentatie van de producten in de online shop van de VERKOPER is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de KLANT om een bestelling te plaatsen. Door een bestelling te plaatsen, doet de KLANT een bindend aanbod om een contract af te sluiten voor de artikelen in het winkelmandje. De VERKOPER bevestigt de ontvangst van de bestelling onmiddellijk automatisch per e-mail. De automatische orderbevestiging van het winkelsysteem vormt geen contractuele relatie. Een contract komt pas tot stand wanneer de VERKOPER het aanbod van de KLANT aanvaardt door de bestelde artikelen aan de KLANT te leveren. De koopovereenkomst met Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland, komt pas tot stand met deze afzonderlijke verklaring van aanvaarding.
 3. Alleen particulieren worden als KLANTEN beschouwd.

2. Wijzigingen

De VERKOPER behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden bij te werken indien nodig. Wijzigingen zullen tijdig aan de KLANT worden meegedeeld en zullen alleen van kracht worden met instemming van de KLANT.

3. Bestelprocedure

 1. De KLANT kan de gewenste artikelen in het winkelmandje plaatsen door op de desbetreffende knop te klikken en het bestelproces starten door op het winkelmandje te klikken. Binnen het bestelproces moet de KLANT de nodige contactgegevens invoeren voor de verzending en voor de betaling. Het is ook mogelijk een klantenaccount aan te maken en de ingevoerde bestelgegevens op te slaan voor toekomstige bestellingen. De bestelling wordt afgerond door op de knop "Kopen" te klikken. Als de KLANT besluit om met PayPal te betalen, wordt de bestelling afgerond door op de knop "Aankoop afronden" te klikken nadat hij is doorgestuurd naar de PayPal-pagina.
 2. Bestellingen die de voor particuliere consumptie gebruikelijke hoeveelheden overschrijden, kunnen worden geweigerd of geannuleerd. De KLANT wordt hiervan in kennis gesteld.
 3. De KLANT kan invoerfouten corrigeren, met name artikelen die per ongeluk in het winkelmandje zijn geplaatst, door de gewenste hoeveelheid in het winkelmandje in te voeren en de daarvoor bestemde knoppen te gebruiken. In het bestelproces kan de KLANT invoerfouten in de verschillende stappen corrigeren door naar de respectieve stap te navigeren met behulp van de "vooruit"- en "terug"-toetsen van de browser.
 4. Met het afsluiten van de bestelling verklaart de KLANT kennis te hebben genomen van de AV, de bepalingen inzake gegevensbescherming en de annuleringsvoorwaarden.
 5. De contractuele taal is Duits.

4. Contractuele tekstopslag

De tekst van het contract wordt door de VERKOPER opgeslagen. De bestelgegevens worden afzonderlijk in tekstvorm (e-mail) naar de KLANT gestuurd. De AV is ook toegankelijk en af te drukken in de online shop op https://www.esn.com/policies/terms-of-service.

5. Herroepingsrecht

Indien de KLANT een consument is (d.w.z. een natuurlijke persoon die de bestelling plaatst voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit), beschikt de KLANT over een herroepingsrecht overeenkomstig de wettelijke bepalingen

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland, e-mail: service@esn.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verstuurde brief of een e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website https://cdn.shopify.com/s/files/1/0265/3034/9153/files/Modelformulier-voor-herroeping--ESN_49e94ed2-ef24-4ed4-84f8-79637d6ec23b.pdf?v=1687418821. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u per brief of e-mail op de hoogte gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de herroeping van dit contract heeft meegedeeld (zie nota: terugzending van producten) terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de toestand, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.


- Einde van de annuleringsvoorwaarden -Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt herroepen, moet u dit formulier invullen en terugsturen).

 

 Naar

Fitmart GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens-Straße 8

25337 Elmshorn

Duitsland

E-mail: service@esn.com

Tel.: +49 (0) 4121 830 3100

 

Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ ontvangen op (*):

________________________________

Naam van de consument(en):

__________________________________

Adres van de consument(en):

__________________________________

 

__________________________________

 

_____________________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

 

Datum _______________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is


6. Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand:

 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
 • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien het zegel ervan na de levering is verwijderd;
 • voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd.

7. Opmerking: Producten retourneren

Indien mogelijk moeten de goederen in de originele verpakking met alle toebehoren en verpakkingsonderdelen worden teruggestuurd naar ESN - Logistikzentrum, Kirchenweg 7, 24568 Nützen. De VERKOPER verzoekt het gebruik van een beschermende buitenverpakking om voldoende bescherming tegen eventuele transportschade te waarborgen indien de originele verpakking niet meer beschikbaar is. Beschadiging en vervuiling van het te retourneren artikel moet worden vermeden. De KLANT wordt verzocht de fysieke producten als een vooruitbetaald pakket aan de VERKOPER terug te sturen en het bewijs van verzending te bewaren. De KLANT is verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van de goederen. De VERKOPER wijst erop dat het herroepingsrecht en de gevolgen ervan natuurlijk bestaan ongeacht de naleving van deze mededeling; het dient enkel om de behandeling van de terugzending te vergemakkelijken.

8. Prijzen en verzendkosten

 1. De prijzen geldig op de dag van de bestelling zoals weergegeven in de online shop zijn van toepassing.
 2. De prijzen in de online shop zijn in euro's en inclusief de wettelijke btw.
 3. Het volgende geldt voor de aankoop van goederen die in een pakket of anderszins per post worden geleverd: De in de online shop weergegeven prijzen zijn exclusief de verzendkosten voor verpakking en verzending. De verzendkosten worden dynamisch berekend binnen het bestelproces en weergegeven in het overzicht van het winkelmandje voordat de bestelling wordt geplaatst.
 4. Informatie over leveringslanden en verzendkosten vindt u hier: https://service.esn.com/hc/en-us/sections/15501532699409-Shipping-and-Delivery

9. Betalingsvoorwaarden

 1. De VERKOPER aanvaardt enkel de betalingswijzen die worden aangeboden tijdens het bestelproces in de online shop. Dit zijn:
  • Paypal
  • Kredietkaart: Visa, Mastercard, American Express
  • Klarna Factuur
  • Klarna Onmiddellijk
  • SOFORT
  • Bancontact (België)
  • eps overdracht (alleen Oostenrijk)
  • Ideal (alleen Nederland)
  • Apple Pay
  • Google Pay
 2. De KLANT kiest uit de beschikbare betalingswijzen de betalingswijze van zijn voorkeur.
 3. Paypal: Als een betaling wordt uitgevoerd via PayPal, moet de KLANT een PayPal-rekening hebben en zich legitimeren met zijn PayPal-toegangsgegevens. Vervolgens moet de KLANT het PayPal-betalingsproces doorlopen en de betaling aan de VERKOPER bevestigen. De PayPal betalingsmethode kan ook gebruikt worden om te betalen zonder PayPal gebruikersaccount. Met betrekking tot de gastfunctie van PayPal zijn de via de betalingsmethode beschikbare bepalingen van toepassing. Als de KLANT kiest voor betaling met een creditcard in PayPal, kan de KLANT, afhankelijk van het bedrag van de betaling of het type levering, worden gevraagd om een vereiste tweede authenticatiefunctie door de website van de kredietinstelling weer te geven. De KLANT moet dan de betalingstransactie verifiëren met zijn/haar persoonlijke tweede authenticatiekenmerk zoals wachtwoord, PIN, TAN of biometrische gegevens zoals vingerafdruk of gezichtsscan met behulp van een speciale app.
 4. Kredietkaart: Indien een levering wordt gedaan tegen betaling met een kredietkaart, machtigt de KLANT, door zijn kredietkaartgegevens bekend te maken, de desbetreffende kredietkaartmaatschappij om het volledige factuurbedrag, inclusief eventuele leverings- en verzendkosten, in rekening te brengen wanneer dit verschuldigd is. Aan het einde van het bestelproces wordt de KLANT verzocht zijn kredietkaartnummer, de vervaldatum van de kredietkaart en het controlecijfer in te vullen op het desbetreffende formulier. Afhankelijk van het bedrag van de betaling of het type levering, kan de KLANT om een tweede vereist authenticatiekenmerk worden gevraagd door de website van de kredietinstelling weer te geven. De KLANT moet dan de betalingstransactie verifiëren met zijn/haar persoonlijke tweede authenticatiekenmerk zoals wachtwoord, PIN, TAN of biometrische gegevens zoals vingerafdruk of gezichtsscan met behulp van een speciale app. Het specifieke type identificatie dat wordt gebruikt, hangt af van de respectieve betalingsdienstaanbieder (bijvoorbeeld de creditcardinstelling van de KLANT). In dit geval wordt de debitering geïnitieerd met de orderbevestiging.
 5. Klarna Factuur: In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de betaalmethode Klarna aan. De betaling geschiedt aan Klarna. Zie voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zoals beschreven in het privacybeleid van Klarna.
 6. Indien de betaling gebeurt via een onmiddellijke overschrijving (Klarna Onmiddellijk) van de Klarna Groep, moet de KLANT beschikken over een geactiveerde online bankrekening met PIN/TAN procedure. Aan het einde van het bestelproces wordt de KLANT verzocht zijn rekeningnummer, bankcode, PIN en TAN in te voeren op het door de VERKOPER vooraf ingevulde formulier (bankgegevens, bedrag van de overschrijving, reden van de overschrijving). Onmiddellijk daarna wordt de transactie aan de KLANT bevestigd.
 7. Bij een levering tegen betaling via Bancontact voert de KLANT zijn kaartgegevens in of betaalt hij via de Bancontact app. Wanneer de KLANT het kaartnummer van zijn Bancontact-kaart invoert, komt hij terecht in de vertrouwde online bankomgeving van zijn bankinstelling. Na het succesvol inloggen en het invoeren van de pincode bevestigt de KLANT de transactie. Vervolgens keren ze terug naar de online shop.
 8. Voor een levering tegen betaling via eps-overschrijving heeft de KLANT een online bankrekening nodig bij een van de deelnemende banken. Aan het einde van het bestelproces selecteert de KLANT de bank en logt hij in op de privéruimte voor internetbankieren. Daar controleert de KLANT de reeds ingevoerde betalingsgegevens. Als deze correct zijn, autoriseert de KLANT de betaling via eps en rondt zo de aankoop af.
 9. Bij een levering tegen betaling via SOFORT logt de KLANT in op zijn internetbankieren en autoriseert de betaling via een transactie authenticatie nummer (TAN) voordat de KLANT terugkeert naar de webshop.
 10. Bij een levering tegen betaling via iDeal selecteert de KLANT eerst de huisbank. Vervolgens wordt hij doorgestuurd naar de online bankomgeving van de huisbank. Daar logt de KLANT veilig in met zijn eigen toegangsgegevens. In het invoermasker zijn het totaal verschuldigde bedrag en verdere overboekingsgegevens al ingevuld, zodat de KLANT alleen nog maar de betaling via iDEAL hoeft te bevestigen. Na het bevestigen van de betaling wordt de KLANT teruggestuurd naar de webshop. De KLANT ontvangt dan direct een betalingsbevestiging.
 11. Bij een levering tegen betaling via Apple Pay betaalt de KLANT rechtstreeks via zijn eigen Apple account. Na het indienen van de bestelling wordt de KLANT doorgestuurd naar Apple, waar de betaling van het orderbedrag kan worden geautoriseerd. Zodra de VERKOPER op de hoogte is gesteld van de autorisatie, worden de goederen verzonden - afhankelijk van de aangegeven levertijd van het artikel. Afhankelijk van de bij Apple Pay opgeslagen betaalmethode wordt het daadwerkelijke factuurbedrag onmiddellijk na autorisatie of na verzending afgeschreven, na aftrek van eventuele kortingen, cadeaubonnen, enz.
 12. SeBij een levering tegen betaling via Google Pay betaalt de KLANT rechtstreeks via zijn eigen Google-account. Na het indienen van de bestelling wordt de KLANT doorgestuurd naar Google, waar de betaling van het orderbedrag kan worden geautoriseerd. Zodra de VERKOPER op de hoogte is gesteld van de autorisatie, worden de goederen verzonden - afhankelijk van de bij het artikel aangegeven levertijd. Afhankelijk van de bij Apple Pay opgeslagen betaalmethode wordt het daadwerkelijke factuurbedrag na aftrek van eventuele kortingen, cadeaubonnen, etc. direct na autorisatie of na verzending afgeschreven.

10. Promotiebonnen en de inwisseling ervan

 1. Promotionele vouchers zijn vouchers die niet kunnen worden gekocht, maar die door de VERKOPER worden uitgegeven in het kader van promotiecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur.
 2. Promotiebonnen zijn alleen inwisselbaar tijdens de aangegeven periode en slechts eenmaal als onderdeel van een bestelproces. Individuele merken kunnen worden uitgesloten van de kortingsactie. Promotiebonnen kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van cadeaubonnen. Houd er rekening mee dat voor promotiebonnen een minimale bestelwaarde kan geldene.
 3. De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de waardebon. Een verschil naar een hogere waarde van de goederen kan worden gecompenseerd met de aangeboden betalingsmogelijkheden. De waarde van een waardebon wordt niet uitbetaald in contanten en levert ook geen rente op. De waardebon wordt niet terugbetaald als goederen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd.
 4. Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Achteraf bijschrijven is niet mogelijk. De promotiebon kan niet worden overgedragen aan derden. Meerdere promotiebonnen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd, tenzij anders vermeld in de actievoorwaarden.
 5. Indien de totale waarde van de bestelling onder de respectieve minimumbestelwaarde van de gebruikte promotionele voucher valt als gevolg van een latere terugzending van bestelde goederen, behoudt de VERKOPER zich het recht voor om de oorspronkelijke prijs van de bestelde goederen in rekening te brengen en de KLANT achteraf te factureren.

11. Tegoedbonnen, productvouchers en de inwisseling ervan

 1. Waardebonnen zijn tegoedbonnen voor een bepaalde aankoopwaarde die uitsluitend door de VERKOPER aan de KLANT worden uitgegeven, bijvoorbeeld om redenen van goodwill. Zij zijn klantgebonden, niet overdraagbaar en kunnen niet worden afgekocht. Contante betaling is niet mogelijk.
 2. Om een waardecheque in te wisselen, voert u de code ervan in het daarvoor bestemde veld in voordat u het bestelproces afrondt. Het gestorte bedrag van de waardebon wordt afgetrokken van de waarde van de bestelling. Resterende tegoedbonbedragen blijven behouden en kunnen tijdens het volgende bestelproces worden ingewisseld door de tegoedboncode opnieuw in te voeren. Bestellingen die de waarde van de waardebon overschrijden, kunnen worden afgerekend met de aangeboden betalingsmogelijkheden.
 3. Productvouchers zijn vouchers voor een specifiek product (bijv. ESN Designer Whey), die uitsluitend door de VERKOPER aan de KLANT worden uitgegeven, bijv. om goodwillredenen. Zij zijn klantgebonden, niet overdraagbaar en kunnen niet worden gekocht. Contante betaling is niet mogelijk.
 4. Om een productvoucher in te wisselen, voert u de code ervan in het Support Centre van de klantenaccount in het daarvoor bestemde veld in. Het voor de productvoucher opgeslagen product wordt automatisch toegevoegd aan het winkelmandje van de klant en dus aan de bestelling.

12. Leverings- en verzendingsvoorwaarden - Informatie over de berekening van de leveringsdatum

 1. Tenzij anders overeengekomen met de KLANT, gebeurt de levering van de goederen, die in een pakket of anderszins per post worden geleverd, per post (pakket, klein pakket, brief, expediteur, enz.) op het door de KLANT in de bestelling opgegeven leveringsadres.
 2. De levertijd wordt apart aangegeven bij het betreffende artikel of in de productomschrijving op de artikelpagina.
 3. De op de artikelpagina vermelde levertijd begint voor alle andere betalingswijzen op de werkdag na de dag waarop het contract is gesloten.
 4. Bestellingen kunnen worden geplaatst door alle KLANTEN uit de Europese Economische Ruimte en, indien van toepassing, de andere landen die in de online shop en/of in de tabel met de verzendkosten worden vermeld. Bestellingen worden alleen geleverd in Duitsland en in de landen die in de online shop en/of in de tabel met de verzendkosten zijn vermeld.
 5. Indien de vervoerder het voorwerp van aankoop teruggeeft aan de VERKOPER omdat de levering aan de KLANT niet mogelijk was, draagt de KLANT de kosten voor een nieuwe verzending. Dit geldt niet indien de KLANT een eventueel bestaand herroepingsrecht heeft uitgeoefend parallel aan de geweigerde aanvaarding of indien hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die leidde tot de onmogelijkheid van levering of indien de KLANT tijdelijk verhinderd was om de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de VERKOPER hem vooraf een redelijke kennisgeving had gedaan.

13. Terugbetalingen

De VERKOPER zal er automatisch voor zorgen dat eventuele terugbetalingen op de door de KLANT voor de betaling gebruikte rekening worden gedaan. Indien de KLANT per factuur heeft betaald, zal de terugbetaling worden gedaan naar de rekening waarvan de overschrijving is gedaan. Als de KLANT per Paypal of creditcard heeft betaald, zal de terugbetaling worden gedaan naar de bijbehorende Paypal- of creditcardrekening. Indien de KLANT een waardecheque heeft gebruikt voor zijn/haar aankoop, zal het overeenkomstige bedrag worden gecrediteerd op zijn/haar waardechequerekening.

14. Eigendomsvoorbehoud

De VERKOPER blijft eigenaar van de verkochte goederen totdat de koopprijs volledig is betaald.

15. Garantie/aansprakelijkheid voor gebreken

De rechten in geval van gebreken aan de gekochte zaak worden geregeld door de wettelijke bepalingen.

16. Klantenrekening

 1. De KLANT kan gratis een klantenaccount aanmaken in de online shop.
 2. Bij het aanmaken van een klantenaccount wordt de KLANT verzocht zijn persoonlijke gegevens te verstrekken in overeenstemming met het privacybeleid van de VERKOPER. Door het verstrekken van zijn gegevens garandeert de KLANT de authenticiteit en de juistheid ervan. Hij is tevens verplicht de gegevens bij te houden in geval van een bestelling. Extra verzendkosten die door de VERKOPER worden gemaakt als gevolg van onjuiste of onnauwkeurige ingevoerde gegevens zullen aan de KLANT in rekening worden gebracht. Nadat de klantaccount is aangemaakt door op "Aanmaken" te klikken, ontvangt de KLANT een e-mail.
 3. Door op de daarin opgenomen link te klikken, bevestigt de KLANT zijn identiteit en ontvangt hij per e-mail een bevestiging van de aanmaak van zijn klantenrekening.
 4. De KLANT heeft het recht om slechts één klantenaccount op esn.com tegelijk te registreren en te gebruiken. Indien de VERKOPER kennis krijgt van meerdere registraties, is de VERKOPER gerechtigd de KLANT uit te sluiten van het gebruik van de webshop. KLANTEN waarvan het klantaccount reeds in het verleden door ons is geblokkeerd of beëindigd, mogen geen nieuw klantaccount aanmaken. Minderjarigen mogen zich niet registreren.
 5. De KLANT en de VERKOPER kunnen het contract op de klantenrekening te allen tijde zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang voor de toekomst beëindigen. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de registratie te verwijderen van KLANTEN die geen volledige gegevens of verkeerde gegevens hebben verstrekt.

17. Gegevensopslag en gegevensbescherming

Uitsluitend de bepalingen inzake gegevensbescherming van de verklaring inzake gegevensbescherming op https://www.esn.com/policies/privacy-policy zijn van toepassing

18. Alternatieve geschillenbeslechting

De VERKOPER is niet verplicht en niet bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

19. Slotbepalingen

 1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 2. De bovenstaande rechtskeuze geldt slechts voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de CLIËNT zijn gewone verblijfplaats heeft.