Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Algemeen
 2. Wijzigingen
 3. Bestelproces
 4. Opslag van contracttekst
 5. Herroepingsrecht
 6. Uitsluiting of voorbarig vervallen van het herroepingsrecht
 7. Let op: Retourneren van producten
 8. Prijzen en verzendkosten
 9. Betalingsvoorwaarden
 10. Actiebonnen en hun inwisseling
 11. Waardebonnen, productbonnen en hun inwisseling
 12. Leverings- en verzendvoorwaarden - Informatie over het berekenen van de leveringsdatum
 13. Terugbetalingen
 14. Eigendomsvoorbehoud
 15. Garantie/Aansprakelijkheid voor gebreken
 16. Klantaccount
 17. Gegevensopslag en gegevensbescherming
 18. Alternatieve geschillenbeslechting
 19. Slotbepalingen


1. Algemeen

 1. De onderstaande contractuele bepalingen (AVB) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de online winkel van Fitmart GmbH Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland (hierna: VERKOPER) onder het domein www.esn.com gesloten worden met de klant (hierna: KLANT).
 2. De weergave van producten in de online winkel van de VERKOPER is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de KLANT om te bestellen. De KLANT doet door de bestelling een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst over de artikelen in de winkelwagen. De VERKOPER zal de ontvangst van de bestelling onmiddellijk automatisch bevestigen via e-mail. Door de geautomatiseerde orderbevestiging van het shopsysteem komt er nog geen contractuele relatie tot stand. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de VERKOPER het aanbod van de KLANT aanvaardt door de bestelde artikelen aan de KLANT te leveren. Pas met deze afzonderlijke aanvaardingsverklaring komt de koopovereenkomst met de Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland tot stand.
 3. Alleen natuurlijke personen worden als KLANT beschouwd.


2. Wijzigingen

De VERKOPER behoudt zich het recht voor deze voorwaarden indien nodig bij te werken. Wijzigingen worden tijdig aan de KLANT meegedeeld en zijn alleen van kracht met instemming van de KLANT.


3. Bestelproces

 1. De KLANT kan door op de desbetreffende knop te klikken de gewenste artikelen in de winkelwagen plaatsen en door op de winkelwagen te klikken het bestelproces starten. Binnen het bestelproces moet de KLANT de vereiste contactgegevens invoeren voor verzending en betaling. Het is ook mogelijk om een klantaccount aan te maken en de ingevoerde bestelgegevens voor toekomstige bestellingen op te slaan. De bestelling wordt afgerond door op de knop "Kopen" te klikken.
 2. Indien bij de betalingsmogelijkheden een externe betalingsprovider wordt geselecteerd, wordt de KLANT doorgestuurd naar diens website voor de afronding van de aankoop.
 3. Bestellingen die hoeveelheden overschrijden die gebruikelijk zijn voor particulier gebruik, kunnen worden afgewezen of geannuleerd. De KLANT ontvangt hierover een bericht.
 4. Inputfouten, met name per ongeluk toegevoegde artikelen in de winkelwagen, kan de KLANT corrigeren door het gewenste aantal in de winkelwagen in te voeren en de beschikbare knoppen te gebruiken. In het bestelproces kan de KLANT invoerfouten in de verschillende stappen corrigeren door te navigeren naar de betreffende stap met behulp van de "vorige" en "terug" knoppen van de browser.
 5. Met het afronden van de bestelling verklaart de KLANT kennis te hebben genomen van de AVB, het privacybeleid en de herroepingsinformatie.
 6. De contracttaal is Duits.


4. Opslag van contracttekst

De VERKOPER slaat de contracttekst op. De bestelgegevens worden afzonderlijk aan de KLANT verzonden in tekstvorm (per e-mail). De AVB kunnen ook worden opgehaald en afgedrukt in de online winkel op https://www.esn.com/policies/terms-of-service/ .


5. Herroepingsrecht

Als de KLANT een consument is (d.w.z. een natuurlijke persoon die de bestelling plaatst voor doeleinden die niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven), heeft de KLANT volgens de wettelijke bepalingen een herroepingsrecht.

Herroepingsinformatie

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland, E-mail: service@esn.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. per post verzonden brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en verzenden via onze website https://cdn.shopify.com/s/files/1/0265/3034/9153/files/Muster-Widerrufsformular--ESN_2d5b7821-8c35-408d-835e-3c501ebb4997.pdf?v=1687418821 . Maakt u gebruik van deze mogelijkheid, dan zullen wij u onverwijld (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn te handhaven, volstaat het om uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen weer hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U dient de goederen onverwijld en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te zenden of te overhandigen (zie Let op: Retourneren van producten). De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft voor een eventueel waardeverlies van de goederen alleen op te komen als dit waardeverlies te wijten is aan een handeling die niet nodig is voor het onderzoeken van de aard, eigenschappen en werking van de goederen.


Einde van de herroepingsinformatie -Model-herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

 

 Aan

Fitmart GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens-Straße 8

25337 Elmshorn 

Duitsland 

 E-mail: service@esn.com

Tel.: +49 (0) 4121 830 3100

 

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ ontvangen op (*):

________________________________

Naam van de consument(en):

__________________________________

Adres van de consument(en):

__________________________________

 

__________________________________

 

_____________________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

 

Datum _______________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is


6. Uitsluiting of vroegtijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet bij overeenkomsten op afstand:

 • voor de levering van goederen die snel bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel kan worden overschreden;
 • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
 • voor de levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen.
 • Indien vooruitbetaling is overeengekomen, wordt de levering verricht na ontvangst van het factuurbedrag.


7. Opmerking: Retournering van producten

Het product moet bij voorkeur in de originele verpakking met alle accessoires en verpakkingsonderdelen worden teruggestuurd naar ESN – Logistiek Centrum, Kirchenweg 7, 24568 Nützen . De VERKOPER vraagt om gebruik te maken van een beschermende omdoos om voldoende bescherming te bieden tegen eventuele transportschade indien de originele verpakking niet meer beschikbaar is. Beschadigingen en verontreinigingen aan het terug te zenden product dienen te worden vermeden. KLANTEN wordt verzocht fysieke producten als gefrankeerd pakket naar de verkoper terug te sturen en het inleveringsbewijs te bewaren. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de KLANT. DE VERKOPER wijst erop dat het herroepingsrecht en de gevolgen daarvan uiteraard onafhankelijk zijn van het naleven van deze opmerking; deze dient alleen voor het vergemakkelijken van de retourzending.


8. Prijzen en verzendkosten

 1. De op de dag van de bestelling geldende prijzen zijn van toepassing, zoals weergegeven in de online winkel.
 2. De in de online winkel weergegeven prijzen zijn in euro en bevatten de wettelijke btw.
 3. Bij de aankoop van goederen die per post in een pakket of op andere wijze worden geleverd, geldt het volgende: De in de online winkel weergegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten voor verpakking en porto. De verzendkosten worden dynamisch berekend tijdens het bestelproces en worden vóór de bestelling weergegeven in het winkelwagenoverzicht.
 4. Informatie over landen van levering en verzendkosten is hier te vinden: https://service.esn.com/hc/nl/sections/15501532699409-Verzending-en-Levering


9. Betalingsvoorwaarden

 1. De VERKOPER accepteert alleen de tijdens het bestelproces in de online winkel aangeboden betaalmethoden. Deze zijn:
  • Paypal
  • Creditcard: Visa, Mastercard, American Express
  • Klarna Factuur
  • Klarna Direct
  • SOFORT
  • Bancontact (België)
  • eps-overboeking (alleen Oostenrijk)
  • iDEAL (alleen Nederland)
  • Apple Pay
  • Google Pay
 2. DE KLANT kiest zelf de gewenste betaalmethode uit de beschikbare betaalmethoden.
 3. Paypal: Als betaling via PayPal plaatsvindt, moet de KLANT over een PayPal-account beschikken en zich legitimeren met zijn PayPal-inloggegevens. Vervolgens moet de KLANT het PayPal-betalingsproces doorlopen en de betaling aan de VERKOPER bevestigen. Via de betaalmethode PayPal kan ook zonder een PayPal-account worden betaald. Voor wat betreft de gastfunctie van PayPal zijn de bepalingen die via de betaalmethode beschikbaar zijn van toepassing. Als de KLANT bij PayPal betaling via creditcard kiest, kan hem, afhankelijk van het bedrag van de betaling of de aard van de levering, gevraagd worden om een vereist tweede authenticatiemiddel via de website van de bank. De KLANT moet de betaling dan verifiëren met zijn persoonlijke tweede authenticatiemiddel zoals wachtwoord, pincode, TAN of biometrische gegevens zoals vingerafdruk of gezichtsscan via een speciale app.
 4. Creditcard: Als levering tegen betaling per creditcard plaatsvindt, geeft de KLANT met het verstrekken van zijn creditcardgegevens toestemming om het volledige factuurbedrag inclusief eventuele leverings- en verzendkosten op de vervaldag via de betreffende creditcardmaatschappij in rekening te brengen. Aan het einde van het bestelproces wordt de KLANT gevraagd zijn creditcardnummer, de vervaldatum van de creditcard en de verificatiecode in het bijbehorende formulier in te voeren. Afhankelijk van het bedrag van de betaling of de aard van de levering kan de KLANT door het tonen van de website van de bank worden gevraagd om een vereist tweede authenticatiemiddel. De KLANT moet de betaling dan verifiëren met zijn persoonlijke tweede authenticatiemiddel zoals wachtwoord, pincode, TAN of biometrische gegevens zoals vingerafdruk of gezichtsscan via een speciale app. De belasting wordt in dit geval verwerkt met de orderbevestiging.
 5. Klarna Factuur: In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de betaalmethode Klarna aan. De betaling vindt plaats aan Klarna. Meer informatie is te vinden in de Gebruiksvoorwaarden van Klarna. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetten en zoals beschreven in het Privacybeleid van Klarna .
 6. Als betaling via Sofortüberweisung (Klarna Sofort) van Klarna Group plaatsvindt, moet de KLANT beschikken over een geactiveerde onlinebankingrekening met PIN/TAN-procedure. Aan het einde van het bestelproces wordt de KLANT gevraagd zijn rekeningnummer, bankcode, PIN en TAN in het door de VERKOPER ingevulde formulier (bankverbinding, overdrachtsbedrag, gebruik) in te voeren. Direct daarna wordt de transactie bevestigd aan de KLANT.
 7. Als levering tegen betaling per Bancontact plaatsvindt, voert de KLANT ofwel zijn kaartinformatie in of betaalt hij via de Bancontact-app. Als de KLANT het kaartnummer van zijn Bancontact-kaart invoert, komt hij in de vertrouwde onlinebanking-omgeving van zijn bank terecht. Na succesvolle aanmelding en invoer van de pincode bevestigt de KLANT de transactie. Vervolgens keert hij terug naar de webshop.
 8. Als levering tegen betaling per eps-overboeking plaatsvindt, heeft de KLANT een onlinebankingrekening nodig bij een van de deelnemende banken. Aan het einde van het bestelproces selecteert de KLANT de bank en logt in op het persoonlijke onlinebankinggebied. Daar controleert de KLANT de al ingevulde betalingsgegevens. Als deze correct zijn, machtigt de KLANT de betaling per eps en voltooit daarmee de aankoop.
 9. Als levering tegen betaling per SOFORT plaatsvindt, logt de KLANT in op zijn onlinebanking en autoriseert de betaling met een transactie-authenticatienummer (TAN) voordat de KLANT terugkeert naar de webshop.
 10. Als levering tegen betaling per iDeal plaatsvindt, selecteert de KLANT eerst de huisbank. Vervolgens wordt doorgestuurd naar de onlinebanking-omgeving van de huisbank. Daar logt de KLANT veilig in met zijn eigen inloggegevens. In het invoerscherm zijn het verschuldigde totaalbedrag en andere overboekingsinformatie al ingevuld, zodat de KLANT de betaling met iDEAL alleen nog maar hoeft te bevestigen. Na bevestiging van de betaling wordt de KLANT teruggestuurd naar de webshop. Vervolgens ontvangt de KLANT onmiddellijk een betalingsbevestiging.
 11. Als levering tegen betaling per Apple Pay plaatsvindt, betaalt de KLANT rechtstreeks via zijn eigen Apple-account. Na het plaatsen van de bestelling wordt de KLANT doorgestuurd naar Apple, waar de betaling van het bestelbedrag kan worden geautoriseerd. Zodra de VERKOPER op de hoogte is gesteld van de autorisatie, wordt - afhankelijk van de bij het artikel aangegeven levertijd - de verzending uitgevoerd. Afhankelijk van de opgeslagen betaalmethode bij Apple Pay wordt deze direct na autorisatie of na verzending belast met het werkelijke factuurbedrag na aftrek van eventuele kortingen, cadeaubonnen, etc.
 12. Als levering tegen betaling per Google Pay plaatsvindt, betaalt de KLANT rechtstreeks via zijn eigen Google-account. Na het plaatsen van de bestelling wordt de KLANT doorgestuurd naar Google, waar de betaling van het bestelbedrag kan worden geautoriseerd. Zodra de VERKOPER op de hoogte is gesteld van de autorisatie, wordt - afhankelijk van de bij het artikel aangegeven levertijd - de verzending uitgevoerd. Afhankelijk van de opgeslagen betaalmethode bij Apple Pay wordt deze direct na autorisatie of na verzending belast met het werkelijke factuurbedrag na aftrek van eventuele kortingen, cadeaubonnen, etc.


10. Actiebonnen en hun inwisseling

 1. Actiebonnen zijn bonnen die niet kunnen worden gekocht, maar bonnen die de VERKOPER uitgeeft in het kader van promotiecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur.
 2. Actiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld binnen de aangegeven periode en slechts eenmaal als onderdeel van een bestelproces. Afzonderlijke merken kunnen worden uitgesloten van de bonactie. Actiebonnen kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van cadeaubonnen. Let op dat actiebonnen gekoppeld kunnen zijn aan een minimumbestelwaarde.
 3. De waarde van de goederen moet minimaal overeenkomen met het bedrag van de actiebon. Een verschil met een hogere waarde van de goederen kan worden gecompenseerd met de aangeboden betalingsmogelijkheden. De waarde van een actiebon wordt niet in contanten uitbetaald of renteloos gemaakt. De actiebon wordt niet terugbetaald als goederen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd.
 4. Actiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld vóór afronding van het bestelproces. Een latere toepassing is niet mogelijk. De actiebon kan niet worden overgedragen aan derden. Meerdere actiebonnen kunnen niet worden gecombineerd, tenzij anders bepaald in de actievoorwaarden.
 5. Indien de totale waarde van de bestelling door een latere retourzending van bestelde goederen onder de respectievelijke minimumbestelwaarde van de gebruikte actiebon valt, behoudt de VERKOPER zich het recht voor om de oorspronkelijke prijs van de bestelde goederen in rekening te brengen en deze achteraf aan de KLANT te factureren.


12. Leverings- en verzendvoorwaarden - Informatie over de berekening van de leveringsdatum

 1. De levering van goederen die per post worden verzonden (pakket, pakje, brief, vracht, enz.) vindt plaats, tenzij anders overeengekomen met de KLANT, per post op het bezorgadres dat de KLANT bij de bestelling heeft opgegeven.
 2. De levertijd wordt afzonderlijk vermeld bij het betreffende artikel of in de productbeschrijving op de artikel pagina.
 3. De op de artikel pagina vermelde levertijd begint bij alle andere betaalmethoden op de werkdag na de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
 4. Bestellingen kunnen worden geplaatst door alle KLANTEN uit de Europese Economische Ruimte en

  eventueel door in de online winkel en/of in de verzendkostentabel vermelde andere landen. Bestellingen worden alleen geleverd aan Duitsland en de landen vermeld in de online winkel en/of in de verzendkostentabel.

 5. Als de vervoerder het gekochte item aan de VERKOPER terugstuurt omdat levering aan de KLANT niet mogelijk was, draagt de KLANT de kosten voor een nieuwe verzending. Dit geldt niet als de KLANT parallel aan de geweigerde acceptatie zijn eventuele herroepingsrecht heeft uitgeoefend of als hij de omstandigheid die tot onmogelijkheid van levering heeft geleid, niet kan worden toegerekend, of als de KLANT tijdelijk verhinderd was om de aangeboden prestatie te aanvaarden, tenzij de VERKOPER hem de prestatie redelijkerwijs van tevoren had aangekondigd.


13. Terugbetalingen

Eventuele terugbetalingen worden door de VERKOPER automatisch overgemaakt naar de rekening die de KLANT voor de betaling heeft gebruikt. Bij betaling per factuur wordt de terugbetaling gedaan naar de rekening waarvan de betaling is gedaan. Als de KLANT heeft betaald via externe betaalproviders, wordt de terugbetaling gedaan naar de bijbehorende rekening. Als de KLANT bij zijn aankoop een waardebon heeft gebruikt, wordt het overeenkomstige bedrag bijgeschreven op zijn waardebonaccount.


14. Eigendomsvoorbehoud

De VERKOPER behoudt zich het eigendom van de verkochte goederen voor totdat de volledige betaling van de koopprijs is ontvangen.


15. Garantie/Aansprakelijkheid voor gebreken

 1. De rechten bij gebreken aan het gekochte artikel worden bepaald door de wettelijke bepalingen.


16. Klantaccount

 1. De KLANT kan kosteloos een klantaccount aanmaken in de online winkel.
 2. Bij het aanmaken van een klantaccount wordt de KLANT gevraagd om zijn persoonlijke gegevens te verstrekken met inachtneming van het privacybeleid van de VERKOPER. Door zijn gegevens te verstrekken, garandeert de KLANT de echtheid en juistheid ervan. Hij is ook verplicht om de gegevens bij een bestelling actueel te houden. Extra kosten voor verzending die de VERKOPER heeft als gevolg van onjuiste of onjuist ingevoerde gegevens, worden in rekening gebracht bij de KLANT. Nadat het klantaccount is aangevraagd door op "Aanmaken" te klikken, ontvangt de KLANT een e-mail.
 3. Door te klikken op de link in de e-mail bevestigt de KLANT zijn identiteit en ontvangt een bevestiging van de aanmaak van zijn klantaccount per e-mail.
 4. De KLANT is gemachtigd om op elk moment slechts één klantaccount op esn.com te registreren en te exploiteren. Als de VERKOPER op de hoogte is van meervoudige registraties, is de VERKOPER gemachtigd de KLANT uit te sluiten van het gebruik van de webshop. KLANTEN wiens klantaccount door ons in het verleden al is geblokkeerd of opgezegd, mogen geen nieuw klantaccount aanmaken. Minderjarigen mogen zich niet registreren.
 5. KLANT en VERKOPER kunnen te allen tijde de overeenkomst betreffende het klantaccount met onmiddellijke ingang voor de toekomst beëindigen zonder opgave van redenen. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de registratie van KLANTEN die onvolledige of onjuiste gegevens hebben verstrekt, te verwijderen.


17. Gegevensopslag en gegevensbescherming

Uitsluitend de privacybepalingen van het privacybeleid op https://www.esn.com/policies/privacy-policy/ zijn van toepassing.


18. Alternatieve geschillenbeslechting

De VERKOPER is niet verplicht en niet bereid deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbiter.


19. Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-kooprecht.
 2. Deze rechtskeuze geldt alleen voor zover de bescherming verleend door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de KLANT zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ontnomen.